TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

11-06:Ngày 11/6 hàng năm là Ngày thi đua yêu nước In
Ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 11/6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Tổ chức các hình thức tuyên truyền về vai trò, tác dụng của thi đua yêu nước đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; rút ra những bài học kinh nghiệm trong phương pháp giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ.

Đồng thời, có kế hoạch thường xuyên tuyên truyền và làm tốt các hoạt động kỷ niệm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Theo Website Chính phủ
 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép